MEMBER  |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책 에 동의합니다.
변화

마음을 새롭게 하는 청장년

청장년선교회 전국연합회
54대

 


전체
가족사랑캠프
신년기도회
이취임예배
화요기도회
정책회의
확대회장단회의
임원리더쉽캠프
웨슬리선교대회
통일기도회
백두산기도회
정기총회
기술자원봉사
회장활동
 • 전체게시물 170건 / 2페이지
  천상베이뚜 | 22-07-23
  영등포지방장소 : 하늘영광교회 (담임 김정하 목사)
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20 
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20 
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20 
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20 
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20 
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20 
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20 
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20 
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20 
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20 
  천상베이뚜 | 22-07-09
  일시: 2022.07.09 (토) 14시~장소: 광주반석교회순서: 전도활동 : 14:00~15:30집 결 : 15:00 (광주반석교회)예배 : 16:00 ~16:40 (말씀 : 박용호 감독님)사례발표 : 16:40 ~ 17:00특강 : 17:00 ~ 18:30회의 : 18:30 ~ 19:20 
  천상베이뚜 | 22-07-06
  2022.06.21 횡성
  천상베이뚜 | 22-07-06
  2022.06.21 횡성
  천상베이뚜 | 22-07-06
  2022.06.21 횡성

  회원가입약관 | 개인정보취급방침| 청소년보호정책| 이메일주소 무단수집거부| 전체 최근게시글
 • 청장년선교회 전국연합회 SNS를 방문해 보세요
  청장년선교회 전국연합회 | TEL : 02-399-3948 | FAX : 02-399-4350 | 전국회계통장 : 농협 317-0001-4561-81
  주소 : (100-101) 서울 종로구 세종대로 149 감리회본부 16층 청장년선교회전국연합회(사회평신도국)
  Copyright ©2021~2022   myamkmc.org. All Rights Reserved.
  02-399-3948
  02-399-4350
  bbaoul@naver.com
  02-399-3948
  청장년선교회 전국연합회